Władze i ich kompetencje

Skład i zmiany w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy Centrum

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl