Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Centrum, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl