Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: do dnia 20.01.2022 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.01.2022 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

  pdf 01 2022 ogłoszenie (179 KB)

document 01 2022 SWKO świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (133 KB)

document 01 2022 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (41 KB)

document 01 2022 zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (151 KB)

document 01 2022 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (146 KB)

document 01 2022 zał do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (479 KB)

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022.

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 27.12.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.12.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

  pdf 22 2021 ogłoszenie (179 KB)

document 22 2021 SWKO świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (133 KB)

document 22 2021 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (41 KB)

document 22 2021 zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (151 KB)

document 22 2021 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (146 KB)

document 22 2021 zał do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (479 KB)

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarach zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 03.01.2022 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 03.01.2022 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf 23 2021 Ogłoszenie o wyborze (165 KB)

 

 

  pdf 23 2021 ogłoszenie (167 KB)

document 23 2021 SWKO udzielanie świadczeń NPL (161 KB)

document 23 2021 zał 1 formularz ofertowy NPL (35 KB)

document 23 2021zał 2 wzór umowy NPL (142 KB)

document 23 2021 Umowa powierzenia (480 KB)

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 27.12.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.12.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

  pdf 21 2021 ogł o wyborze (183 KB)  

 

  pdf 21 2021 ogłoszenie (179 KB)

document 21 2021 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (133 KB)

document 21 2021 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (40 KB)

document 21 2021 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (145 KB)

document 21 2021 wzór umowa zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (149 KB)

document 21 2021 zał do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (479 KB)

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 47/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie leków do Programów Lekowych

 

Termin złożenia ofert: 26.01.2022 r. do godz. 11:00