Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 39/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie szczepionek czterowalentnych przeciw grypie dla dorosłych.

 

Termin złożenia ofert: 07.10.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 40/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego

 

Termin złożenia ofert: 30.09.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 36/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz i utylizację odpadów medycznych z Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: 21.10.2021 r. do godz. 11:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (leczenie szpitalne)na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 05.10.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 05.10.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 

pdf 11 2021 ogłoszenie (181 KB)

document 11 2021 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (143 KB)

document 11 2021 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (41 KB)

document 11 K 2021 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (153 KB)

document 11 Z 2021 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (146 KB)

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zamówienia na usługi społeczne według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji nr 34/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usługi żywienia pacjentów i personelu Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

!!!!ZMIANA TERMINU!!!! Termin złożenia ofert: 30.09.2021 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 29.09.2021 r. do godz. 10:00