Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 14.05.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14.05.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf 2021 05 ogłoszenie (182 KB)

document 2021 05 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (146 KB)

document 2021 05 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (74 KB)

document 2021 05 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 kontrakt (157 KB)

document 2021 05 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 zlecenie (151 KB)

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 15/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

 

!!!!ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 10.05.2021 r. do godz. 11:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 20.04.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.04.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 02 2021 (175 KB)

 

  pdf 2021 02 ogłoszenie (181 KB)

  document 2021 02 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (144 KB)

  document 2021 02 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (74 KB)

  document 2021 02 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 kontrakt (156 KB)

  document 2021 02 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 zlecenie (149 KB)  

Dyrektor przeprowadził w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi kontrolę zarządczą za 2020 rok.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 13/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

 

Termin złożenia ofert: 14.04.2021 r. do godz. 11:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 20.04.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.04.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 03 2021 (163 KB)

 

  pdf 2021 03 ogłoszenie (181 KB)

document 2021 03 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania szczepien przeciwko COVID 19 (145 KB)

document 2021 03 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania szczepien przeciwko COVID 19 (75 KB)

document 2021 03 wzór umowy wykonywanie szczepienia zlecenie (156 KB)

document 2021 03 wzór umowy wykonywanie szczepień kontrakt (150 KB)