Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 28/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz odpadów z terenu Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 03.08.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 27/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania wraz z sukcesywnym dostarczaniem preparatu do dezynfekcji

 

ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 30.07.2021 r. do godz. 11:00

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera za 2020r. i prognoza na lata 2021-2023.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr.Karola Jonschera za 2020 r. z korektą wskaźników

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 22/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usługi serwisu sprzętu medycznego w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi

ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 13.07.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 25/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek

 

ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 12.07.2021 r. do godz. 11:00