Informacje ogólne

Ogólne informacje o Centrum: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania

Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi zostały określone w Rozdziale 2 Statutu nadanego Uchwałą Nr LX/1425/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r.

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, zwane dalej Centrum, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Centrum jest Miasto Łódź.

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl