Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie preparatów dezynfekcyjnych.

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 38/2022

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz i utylizację odpadów medycznych z Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Tryb postępowania postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Numer postępowania 35/2022

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów do mikrochirurgii oka.

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 30/2022

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie artykułów biurowych

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 37/2022

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Udzielenie licencji na oprogramowanie aplikacyjne – moduł „Zdarzenia Medyczne” wraz z wdrożeniem oraz modernizację oprogramowania aplikacyjnego: EDM do EDM – AMDX, Szpitalnego Portalu Informacyjnego (SPI) do Medycznego Portalu Informacyjnego (MPI) ePacjent

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 36/2022

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl