Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia od momentu zamieszczenia z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów, zmiany czy ogłoszenie wyników).


 

Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są poprzez system Smart Pzp. Link do systemu: https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl