Zamówienia do 30 tys. EURO

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia - do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych w Przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
(Procedura wewnętrzna nr: W20/2020)

Zamawiający, Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac w ramach zadania pod nazwą: ,,Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych w Przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania.

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych w Przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
(Procedura wewnętrzna nr: W22/2020)

Zamawiający, Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac w ramach zadania pod nazwą: ,,Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych w Przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania.

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl