Świadczenia medyczne

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (leczenie szpitalne)na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 04/2023
Złożenie ofert: do dnia 03.02.2023 roku , godz. 12.30
Otwarcie ofert: 03.02.2023 roku , godz. 13.00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań rezonansu magnetycznego

Numer ogłoszenia 02/2023
Złożenie ofert: do dnia 14.02.2023 roku , godz. 12.30
Otwarcie ofert: 14.02.2023 roku , godz. 13.00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w:

ZAKRES I - w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, w tym serologii i mikrobiologii oraz prowadzenia Banku krwi w imieniu i na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

ZAKRES II – w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera                     w Łodzi.

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA NIE DOPUSZCZA MOZLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚĆIOWYCH.

Numer ogłoszenia 01/2023
Złożenie ofert: do dnia 03.02.2023r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 03.02.2023 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa  na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 03/2022
Złożenie ofert: do dnia 30.01.2023 r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 30.01.2023 o godz. 13:30

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl