Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 14.05.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14.05.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf 2021 05 ogłoszenie (182 KB)

document 2021 05 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (146 KB)

document 2021 05 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (74 KB)

document 2021 05 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 kontrakt (157 KB)

document 2021 05 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 zlecenie (151 KB)

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 20.04.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.04.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 02 2021 (175 KB)

 

  pdf 2021 02 ogłoszenie (181 KB)

  document 2021 02 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (144 KB)

  document 2021 02 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (74 KB)

  document 2021 02 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 kontrakt (156 KB)

  document 2021 02 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 zlecenie (149 KB)  

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 20.04.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.04.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 03 2021 (163 KB)

 

  pdf 2021 03 ogłoszenie (181 KB)

document 2021 03 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania szczepien przeciwko COVID 19 (145 KB)

document 2021 03 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania szczepien przeciwko COVID 19 (75 KB)

document 2021 03 wzór umowy wykonywanie szczepienia zlecenie (156 KB)

document 2021 03 wzór umowy wykonywanie szczepień kontrakt (150 KB)

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Przepis na Opiekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Termin złożenia ofert: do dnia 11.02.2021 r. do godz. 10.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 11.02.2021 r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf 01 2021 ogłoszenie (233 KB)

document 2021 01 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opieke (1,00 MB)

document 2021 01 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opieke (1003 KB)

document 2021 01 załącznik nr 2 warunki udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opieke (1002 KB)

document 2021 01 załącznik nr 3 doświadczenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opieke (1004 KB)

document 2021 01 załącznik nr 4 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opieke (40 KB)

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Przepis na Opiekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Termin złożenia ofert: do dnia 23.12.2020 r. do godz. 10.30

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.12.2020 r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 06 2020 (225 KB)

 

 

 

pdf 2020 06 Ogłoszenia (225 KB)

document 2020 06 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1,00 MB)

document 2020 06 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1004 KB)

document 2020 06 załącznik nr 2 zakresy (999 KB)

document 2020 06 załącznik nr 3 warunki udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1002 KB)

document 2020 06 załącznik nr 4 doświadczenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1003 KB)

document 2020 06 załącznik nr 5 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (41 KB)