Świadczenia medyczne

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarach zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców

Termin złożenia ofert: do dnia 27.05.2022 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.05.2022 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

  pdf 09 2022 ogłoszenie (181 KB)

  document 09 2022 SWKO udzielanie świadczeń pielęgniarskich NPL (138 KB)

  document 09 2022 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń pielęgniarskich NPL (43 KB)

  document 09 2022 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa NPL (147 KB)

  document 09 2022 wzór umowa zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa NPL (151 KB)

  document 09 2022 załącznik do umowy (479 KB)

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: do dnia 24.03.2022 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 24.03.2022 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera. 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  pdf 08 2022 ogłoszenie o wyborze (172 KB)

 

 

pdf 08 2022 ogłoszenie (165 KB)

document 08 2022 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej (126 KB)

document 08 2022 formularz ofertowy (48 KB)

document 08 K 2022 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej (158 KB)

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: do dnia 23.03.2022 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.03.2022 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE  pdf 07 2022 ogłoszenie o wyborze (139 KB)

 

pdf 07 2022 ogłoszenie (179 KB)

document 07 2022 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (133 KB)

document 07 2022 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (145 KB)

document 07 2022 wzór umowa zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (150 KB)

document 07 2022 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (40 KB)

document 07 2022 załącznik do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (479 KB)

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: do dnia 17.03.2022 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.03.2022 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE  pdf 06 2022 ogłoszenie o wyborze (167 KB)

 

pdf 06 2022 Ogloszenie (180 KB)

document 06 2022 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej (125 KB)

document 06 2022 Zał 1 Formularz ofertowy (47 KB)

spreadsheet 06 2022 Zał 2 Wykaz personelu (27 KB)

document 06 2022 Zał 3 Wzór umowy (145 KB)

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: do dnia 23.02.2022 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.02.2022 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

  pdf 04 2022 ogłoszenie o wyborze (172 KB)  

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA O WYBORZE 

pdf 04 2022 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego 25 02 (140 KB)

  pdf 04 2022 Ogłoszenie (179 KB)

  document 04 2022 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (133 KB)

  document 04 2022 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (40 KB)

  document 04 2022 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (147 KB)

  document 04 2022 wzór umowa zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (149 KB)

  document 04 2022 załącznik do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (479 KB)  

Strona 1 z 2

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl