Świadczenia medyczne

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (OAiIT)

 

Numer ogłoszenia 14/2024
Złożenie ofert: do dnia 27.05.2024r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert: 27.05.2024 o godz. 13:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (bl oper)

 

Numer ogłoszenia 13/2024
Złożenie ofert: do dnia 19.04.2024r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert: 19.04.2024 o godz. 13:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Numer ogłoszenia 11/2024
Złożenie ofert: do dnia 27.03.2024r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 27.03.2024 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Numer ogłoszenia 10/2024
Złożenie ofert: do dnia 28.03.2024r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 28.03.2024 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 09/2024
Złożenie ofert: do dnia 28.03.2024r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 28.03.2024 o godz. 13:00

Strona 1 z 3

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl