Świadczenia medyczne

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 10/2023
Złożenie ofert: do dnia 12.06.2023r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 12.06.2023 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 09/2023
Złożenie ofert: do dnia 16.05.2023r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 16.05.2023 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (leczenie szpitalne) na rzecz pacjentów   Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 08/2023
Złożenie ofert: do dnia 10.05.2023r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 10.05.2023 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 07/2023
Złożenie ofert: do dnia 31.03.2023r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 31.03.2023 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w:

ZAKRES I - w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, w tym serologii i mikrobiologii oraz prowadzenia Banku krwi w imieniu i na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

ZAKRES II – w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera  w Łodzi.

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA NIE DOPUSZCZA MOZLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚĆIOWYCH.

Numer ogłoszenia 06/2023
Złożenie ofert: do dnia 17.03.2023r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 17.03.2023 o godz. 13:00

Strona 1 z 2

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl