Świadczenia medyczne

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (Poradnia)  na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 23/2023
Złożenie ofert: do dnia 14.12.2023r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 14.12.2023 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 22/2023
Złożenie ofert: do dnia 12.12.2023r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 12.12.2023 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr. Karola Jonschera w Łodzi (UrOrt)

Numer ogłoszenia 20/2023
Złożenie ofert: do dnia 04.12.2023r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 04.12.2023 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr. Karola Jonschera w Łodzi (WiK)

Numer ogłoszenia 19/2023
Złożenie ofert: do dnia 01.12.2023r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 01.12.2023 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr. Karola Jonschera w Łodzi (ONiU)

Numer ogłoszenia 21/2023
Złożenie ofert: do dnia 08.12.2023r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 08.12.2023 o godz. 13:00

Strona 1 z 5

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl