Świadczenia medyczne

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 13/2022
Złożenie ofert: do dnia 03.10.2022 r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 03.10.2022 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 12/2022
Złożenie ofert: do dnia 03.10.2022 r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 03.10.2022 o godz. 13:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 11/2022
Złożenie ofert: do dnia 29.09.2022 r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 29.09.2022 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (leczenie szpitalne) na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 10/2022
Złożenie ofert: do dnia 23.06.2022 r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 23.06.2022 o godz. 13:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarach zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców

Numer ogłoszenia 09/2022
Złożenie ofert: do dnia 27.05.2022 r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 27.05.2022 o godz. 13:00

Strona 1 z 3

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl