Prawo państwowe

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach prawa. Informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Centrum

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl