Świadczenia medyczne

2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Przepis na Opiekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Termin złożenia ofert: do dnia 23.12.2020 r. do godz. 10.30

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.12.2020 r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 06 2020 (225 KB)

 

 

 

pdf 2020 06 Ogłoszenia (225 KB)

document 2020 06 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1,00 MB)

document 2020 06 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1004 KB)

document 2020 06 załącznik nr 2 zakresy (999 KB)

document 2020 06 załącznik nr 3 warunki udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1002 KB)

document 2020 06 załącznik nr 4 doświadczenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1003 KB)

document 2020 06 załącznik nr 5 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (41 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl