Świadczenia medyczne

2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Przepis na Opiekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Termin złożenia ofert: do dnia 07.02.2020 do godz. 10.30

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.02.2020r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.2190 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf Ogłoszenie Przepis na opiekę (225 KB)

document 2020 02 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1021 KB)

document 2020 02 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1001 KB)

document 2020 02 załącznik nr 2 warunki udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (999 KB)

document 2020 02 załącznik nr 3 oświadczenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1001 KB)

document 2020 02 załącznik nr 4 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (118 KB)

 

 

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl