Świadczenia medyczne

2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 23.01.2020r.  29.01.2020r.      31.01.2020 do godz. 12.30

Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.01.2020r.   29.01.2020r.  31.01.2020r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.2190 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 01 2020 (165 KB)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

pdf 007 odpowiedzi bip (368 KB)

document 2020 01 zał 1 Formularz Ofertowy (2) 28 01 2019 (24 KB)

 

ZMIANA OGŁOSZENIA (2)

pdf Zmiana ogłoszenia(2) 01 2020 (203 KB)

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

pdf Zmiana ogłoszenia 01 2020 (202 KB)

 

pdf Ogłoszenie 01 2020 (181 KB)

document 2020 01 SWKO na świadczenia zdrowotne w zakresie badań rezonansu magnetycznego (220 KB)

document 2020 01 zał 1 Formularz Ofertowy (22 KB)

pdf 2020 01 zał 2 plan pomieszczeń (197 KB)

document 2020 01 zał 3 wzór dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie wizji lokalnej (15 KB)

document 2020 01 zał 4 umowa najmu wzór (28 KB)

document 2020 01 zał 5 umowa świad zdr wzór (40 KB)

document 2020 01 zał 6 umowa poufności (43 KB)

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl