Świadczenia medyczne

2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i proktologii  na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia  23.12.2020 r. godz. 1230

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2023r

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.12.2020 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE 

  pdf ogł. o wyborze_04_2020 (210 KB)  

 

 

pdf Ogłoszenie 04 2020 (170 KB)

document 04 2020 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i proktologii (149 KB)

document 04 2020 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i proktologii (49 KB)

document 04 2020 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i proktologii (140 KB)

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl