Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenia banku krwi w imieniu i na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 06.12.2019r. do godz. 12.30    do dnia 13.12.2019 do godz. 12:30

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.12.2019r.  13.12.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf 056 Konkurs laboratorium odpowiedzi (394 KB)

pdf Zmiana ogłoszenia 10 2019 (170 KB)

pdf 2019 10 ogłoszenie lab (168 KB)

document 2019 10 SWKO udzielenie zamówienia na diag laboratoryjna (247 KB)

document 2019 10 zał 1 formularz ofertowy lab (19 KB)

spreadsheet 2019 10 zał 2 Formularz asortymentowo cenowy (119 KB)

document 2019 10 zał 3 zasady prowadzenia banku krwi (16 KB)

document 2019 10 zał 4 plan pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu ul Lecznicza 6 (343 KB)

document 2019 10 zał 4 plan pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu ul Milionowa 14 (391 KB)

document 2019 10 zał 5 wzór dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie wizji lokalnej (15 KB)

document 2019 10 zał 6 wykaz badań alarmowych wyników badań (31 KB)

document 2019 10 zał 7 umowy najmu pomieszczeń Laboratorium (782 KB)

document 2019 10 zał 8 wzór umowy na świadczenia zdrowotne (42 KB)

document 2019 10 zał 8a Umowa o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych (45 KB)

document 2019 10 zał 8b upoważnienie (50 KB)

document 2019 10 zał 8c umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (486 KB)

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarach zabezpieczenia powyżej 50 tys.świadczeniobiorców na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 29.11.2019r. do godz. 12.30

Umowa zostanie zawarta na okres od 09.12.2019r. do 30.06.2021r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 29.11.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf Ogł o wyborze 14 2019 2 (186 KB)

 

pdf Ogłoszenie 14 2019 (167 KB)

document 2019 14 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na o (144 KB)

document 2019 14 zał 1 formularz ofertowy (35 KB)

document 2019 14 zał 2 wzór umowy (135 KB)

pdf Zmiana 14 2019 (183 KB)

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 21.10.2019r. do godz. 12.30

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.11.2019r. do 31.10.2022r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.10.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

  pdf [201912]ogłoszenie udzielanie świ zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (203 KB)

document [201912] SWKO udzielanie św zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (154 KB)

document [201912] formularz ofertowy zał 1 udzielanie świ zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (40 KB)

document [201912] wzór umowy zał 2 udzielanie świz zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (132 KB)

spreadsheet (201912) zał 3 wykaz personelu udzielanie świ zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (28 KB)

ODWOŁANIE ogłoszenia o konkursie nr 11/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

ODWOŁANIE postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii ogłoszonego w dniu 4 października 2019r. 

pdf [201911]Odwołanie konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (165 KB)

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 11.10.2019r. do godz. 12.30

Umowa zostanie zawarta na okres od 21.10.2019r. do 20.10.2022r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 11.10.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 

Ogłoszenie o konkursie nr 09/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii oraz endoskopii na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 

Termin złożenia ofert: do dnia 21.06.2019r. do godz. 12.30 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.07.2019r. do 30.06.2022r.  

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.06.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.