Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Przepis na Opiekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Termin złożenia ofert: do dnia 04.08.2020r. do godz. 10.30 

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 04.08.2020r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.2190 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf 2020 05 ogłoszenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (225 KB)

document 2020 05 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1022 KB)

document 2020 05 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1001 KB)

document 2020 05 załącznik nr 2 warunki udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1000 KB)

document 2020 05 załącznik nr 3 doświadczenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1003 KB)

document 2020 05 załącznik nr 4 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (120 KB)

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 23.01.2020r.  29.01.2020r.      31.01.2020 do godz. 12.30

Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.01.2020r.   29.01.2020r.  31.01.2020r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.2190 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 01 2020 (165 KB)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

pdf 007 odpowiedzi bip (368 KB)

document 2020 01 zał 1 Formularz Ofertowy (2) 28 01 2019 (24 KB)

 

ZMIANA OGŁOSZENIA (2)

pdf Zmiana ogłoszenia(2) 01 2020 (203 KB)

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

pdf Zmiana ogłoszenia 01 2020 (202 KB)

 

pdf Ogłoszenie 01 2020 (181 KB)

document 2020 01 SWKO na świadczenia zdrowotne w zakresie badań rezonansu magnetycznego (220 KB)

document 2020 01 zał 1 Formularz Ofertowy (22 KB)

pdf 2020 01 zał 2 plan pomieszczeń (197 KB)

document 2020 01 zał 3 wzór dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie wizji lokalnej (15 KB)

document 2020 01 zał 4 umowa najmu wzór (28 KB)

document 2020 01 zał 5 umowa świad zdr wzór (40 KB)

document 2020 01 zał 6 umowa poufności (43 KB)

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Przepis na Opiekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Termin złożenia ofert: do dnia 07.02.2020 do godz. 10.30

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.02.2020r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.2190 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf Ogłoszenie Przepis na opiekę (225 KB)

document 2020 02 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1021 KB)

document 2020 02 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1001 KB)

document 2020 02 załącznik nr 2 warunki udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (999 KB)

document 2020 02 załącznik nr 3 oświadczenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1001 KB)

document 2020 02 załącznik nr 4 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (118 KB)

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (leczenie szpitalne)na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 27.12.2019r. do godz. 12.30 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.12.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Ogłoszenie o wyborze

pdf Ogłoszenie o wyborze 15 2019 (177 KB)

 

Informacja o terminie ogłoszenia o wyborze(2)

pdf Informacja o zmianie terminu ogłoszenia o wyborze (2) 2019 15 (125 KB)

 

Informacja o terminie ogłoszenia o wyborze

pdf Informacja o terminie ogłoszenia o wyborze 2019 15 (150 KB)

 

pdf Ogloszenie 15 2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (181 KB)

document 2019 15 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (140 KB)

document 2019 15 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (41 KB)

document 2019 15 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (133 KB)

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenia banku krwi w imieniu i na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 06.12.2019r. do godz. 12.30    do dnia 13.12.2019 do godz. 12:30

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.12.2019r.  13.12.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 10 2019 (215 KB)

 

 

 

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA O WYBORZE

pdf 2019 10 Zmiana terminu ogłoszenia o wyborze (129 KB)

 

pdf 056 Konkurs laboratorium odpowiedzi (394 KB)

pdf Zmiana ogłoszenia 10 2019 (170 KB)

pdf 2019 10 ogłoszenie lab (168 KB)

document 2019 10 SWKO udzielenie zamówienia na diag laboratoryjna (247 KB)

document 2019 10 zał 1 formularz ofertowy lab (19 KB)

spreadsheet 2019 10 zał 2 Formularz asortymentowo cenowy (119 KB)

document 2019 10 zał 3 zasady prowadzenia banku krwi (16 KB)

document 2019 10 zał 4 plan pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu ul Lecznicza 6 (343 KB)

document 2019 10 zał 4 plan pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu ul Milionowa 14 (391 KB)

document 2019 10 zał 5 wzór dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie wizji lokalnej (15 KB)

document 2019 10 zał 6 wykaz badań alarmowych wyników badań (31 KB)

document 2019 10 zał 7 umowy najmu pomieszczeń Laboratorium (782 KB)

document 2019 10 zał 8 wzór umowy na świadczenia zdrowotne (42 KB)

document 2019 10 zał 8a Umowa o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych (45 KB)

document 2019 10 zał 8b upoważnienie (50 KB)

document 2019 10 zał 8c umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (486 KB)