Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów, zmiany czy ogłoszenie wyników).


 

Ogłoszenie o przetargu nr 39/2018

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji): dźwigów, instalacji solarnej, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN, sprężarek powietrza technicznego i medycznego, centralnej stacji pomp próżniowych oraz generatora tlenu, systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Apteki, instalacji elektrycznej NN, układu dozowania dwutlenku chloru, stacji uzdatniania wody, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnychw Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w ŁodziMiejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 27.11.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nr 40/2018

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Dostawę aparatu angio-OCT do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 05.12.2018 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nr 33/2018

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 25.10.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nr 38/2018

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Świadczenie kompleksowych usług sprzątania i transportu wewnątrzszpitalnego oraz usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych i higienicznych przy obsłudze pacjenta w Miejskim Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 05.12.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nr 35/2018

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych do mikrochirurgii oka do aparatu Associate 6700 oraz EVA 8000C0M5, soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 03.12.2018 r. do godz. 10:00