Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów, zmiany czy ogłoszenie wyników).


 

Ogłoszenie o przetargu nr 10/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 25.03.2019 r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie o przetargu nr 05/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi przewozu uczestników projektu pn. " Przepis na Opiekę"

Termin złożenia ofert: 14.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nr 09/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 22.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nr 06/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym (S) w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 26.02.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nr 44/2018

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie leków różnych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 06.02.2019 r. do godz. 12:00