Ogłoszenie o konkursie nr 06/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 

ogłasza
konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców

Termin złożenia ofert: do 29.03.2019 r. do godz. 12:30

Umowa zostanie zawarta na okres 01.04.2019r. - 31.03.2022r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 29.03.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w terminie do 01.04.2019r.

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Ogłoszenie o konkursie nr 2018/01

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego

Termin złożenia ofert: 06.02.2018 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2018/02

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii

Termin złożenia ofert: 23.03.2018 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2018/03

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób  wewnętrznych, neurologii, chirurgii ogólnej oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Termin złożenia ofert: 28.03.2018 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2018/04

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

Termin złożenia ofert: 07.05.2018 r. do godz. 13:30