Ogłoszenie o konkursie nr 2018/03

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób  wewnętrznych, neurologii, chirurgii ogólnej oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Termin złożenia ofert: 28.03.2018 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2018/04

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

Termin złożenia ofert: 07.05.2018 r. do godz. 13:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2018/05

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób  wewnętrznych oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Termin złożenia ofert: 20.06.2018 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2018/06

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii

Termin złożenia ofert: 28.06.2018 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2017/10

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

Termin złożenia ofert: 18.12.2017 r. do godz. 12:30