Ogłoszenie o przetargu nr 30/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg - zamówienie na usługę społeczną zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000,00 euro:

Świadczenie usługi żywienia pacjentów i personelu Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 09.10.2019 r. do godz. 10:00

 

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 09.10.2019 r. o godz. 10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

 

Kryterium oceny ofert: Cena - 80%; Atrakcyjność jadłospisu tygodniowego - 20%

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 25.09.2019r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 wrzesień 2019 14:56 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 wrzesień 2019 08:15 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 październik 2019 14:27 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 październik 2019 14:28 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 październik 2019 14:28 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 październik 2019 14:28 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 październik 2019 14:48 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 październik 2019 14:11 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 październik 2019 14:41 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. środa, 06 listopad 2019 14:03 Anna Skałban