Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020

Termin złożenia ofert: 30.09.2019 r. do godz. 10:00

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Oferty zostaną przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności związane z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.

 

Informacje uzupełniające:

Ogłoszenie wraz z załącznikami zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl w dniu: 20.09.2019 r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 20 wrzesień 2019 14:25 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 wrzesień 2019 14:28 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 wrzesień 2019 10:02 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 październik 2019 13:33 Anna Skałban