Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 20.04.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.04.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 03 2021 (163 KB)

 

  pdf 2021 03 ogłoszenie (181 KB)

document 2021 03 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania szczepien przeciwko COVID 19 (145 KB)

document 2021 03 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania szczepien przeciwko COVID 19 (75 KB)

document 2021 03 wzór umowy wykonywanie szczepienia zlecenie (156 KB)

document 2021 03 wzór umowy wykonywanie szczepień kontrakt (150 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 kwiecień 2021 12:50 Anetta Rosiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 kwiecień 2021 12:34 Anetta Rosiak