Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 20.04.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.04.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 02 2021 (175 KB)

 

  pdf 2021 02 ogłoszenie (181 KB)

  document 2021 02 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (144 KB)

  document 2021 02 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (74 KB)

  document 2021 02 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 kontrakt (156 KB)

  document 2021 02 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 zlecenie (149 KB)  

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 kwiecień 2021 12:41 Anetta Rosiak
Artykuł został zmieniony. środa, 21 kwiecień 2021 14:21 Anetta Rosiak