Świadczenia medyczne

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 12/2022
Złożenie ofert: do dnia 03.10.2022 r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 03.10.2022 o godz. 13:30

Miejsce złożenia ofert:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Miejsce otwarcia ofert:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE  default 12 2022 ogłoszenie o wyborze (171 KB)

  default 12 2022 informacja o zmianie terminu składania ofert (145 KB)

  pdf 12 2022 ogłoszenie (179 KB)

  default 12 2022 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa WK (136 KB)

  default 12 2022 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa WK (40 KB)

  default 12 2022 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa WK (145 KB)

  default 12 2022 wzór umowa zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa WK (150 KB)

  default 12 2022 załącznik do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa WK (479 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl