Świadczenia medyczne

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarach zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców

Numer ogłoszenia 09/2022
Złożenie ofert: do dnia 27.05.2022 r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 27.05.2022 o godz. 13:00

Miejsce złożenia ofert:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Miejsce otwarcia ofert:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Załączniki:

  default Ogłoszenie o wyborze (178 KB)

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA O WYBORZE pdf 09 2022 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego (122 KB)

  pdf 09 2022 ogłoszenie (181 KB)

  document 09 2022 SWKO udzielanie świadczeń pielęgniarskich NPL (138 KB)

  document 09 2022 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń pielęgniarskich NPL (43 KB)

  document 09 2022 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa NPL (147 KB)

  document 09 2022 wzór umowa zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa NPL (151 KB)

  document 09 2022 załącznik do umowy (479 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl