Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Dzierżawę powierzchni ścian w celu zainstalowania systemu płatnej telewizji szpitalnej (STS) w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji: ul. Milionowa 14

Termin złożenia ofert: 17.06.2021 r. do godz. 10:00

Oględzin miejsca przeznaczonego na system telewizji szpitalnej można dokonywać w dni robocze w godz. 8.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wynajmującego tel. 42 676 18 00

CENA WYWOŁAWCZA: 25,00 zł netto miesięcznie za montaż każdego odbiornika w systemie płatnym

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.06.2021 r. o godz. 10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 20

Informacje uzupełniające

Regulamin postępowania przetargowego w zakresie dysponowania aktywami trwałymi (załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi nr 2/3/2016 z dnia 8 marca 2016r.), zwany dalej: Regulaminem, ma charakter wiążący dla uczestników niniejszego postępowania, można się z nim zapoznać w siedzibie Centrum i na stronie internetowej bip.jonscher.pl

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl w dniu 10.06.2021 r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10 czerwiec 2021 09:53 Jakub Budak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 czerwiec 2021 09:55 Jakub Budak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 czerwiec 2021 09:55 Jakub Budak