Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 33,00 m2 znajdujących się na I piętrze Pawilonu A Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 26.02.2021 r. do godz. 10:00

Oględzin pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu można dokonywać w dni robocze w godz. 8.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wynajmującego tel. 42 676 18 00

CENA WYWOŁAWCZA: 20,00 zł netto miesięcznie za m. kw. powierzchni (w tym podatek od nieruchomości)

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.02.2021 r. o godz. 10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 20

Informacje uzupełniające

Regulamin postępowania przetargowego w zakresie dysponowania aktywami trwałymi (załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi nr 2/3/2016 z dnia 8 marca 2016r.), zwany dalej: Regulaminem, ma charakter wiążący dla uczestników niniejszego postępowania, można się z nim zapoznać w siedzibie Centrum i na stronie internetowej bip.jonscher.pl

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl w dniu 04.02.2021 r. 

  document 1 - Ogłoszenie - zmiana terminu (62 KB)

  document 1 - Ogłoszenie (75 KB)
  image 1 - Plan Pomieszczeń (167 KB)
  document 1 - Formularz ofertowy (39 KB)
  document 1 - Wzór Umowy (70 KB)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04 luty 2021 08:53 Jakub Budak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 luty 2021 14:00 Jakub Budak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 14:55 Jakub Budak