Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 09.10.2019 r. do godz. 10:00

 

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

 

 

Informacje uzupełniające:

Oferty zostaną przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności związane z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 30.09.2019r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 wrzesień 2019 14:08 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 październik 2019 14:26 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 listopad 2019 14:35 Karolina Koroch