Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów, zmiany czy ogłoszenie wyników).


 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 15/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

 

!!!!ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 10.05.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 04/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie leków różnych

 

Termin złożenia ofert: 05.03.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 09/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku

 

ZMIANA TERMINU: Termin złożenia ofert: 26.03.2021 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 08/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

 

Zmiana terminu !!! Termin złożenia ofert: 18.03.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 13/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

 

Termin złożenia ofert: 14.04.2021 r. do godz. 11:00