Ogłoszenie o przetargu nr 02/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywną dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, klipsów, tytanowych oraz innych materiałów medycznych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 05.02.2020 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 05.02.2020 r. o godz. 11:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 7.200,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert: Cena - 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności - 20%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 21.01.2020r.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 21 styczeń 2020 13:53 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 styczeń 2020 14:54 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 styczeń 2020 14:43 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 styczeń 2020 14:31 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 luty 2020 14:15 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 marzec 2020 15:09 Anna Skałban