Ogłoszenie o przetargu nr 09/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 22.02.2019 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.02.2019 r. o godz. 10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60%; Termin dostawy - 20%; Termin płatności - 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 12 .02.2019r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 luty 2019 15:54 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 13 luty 2019 13:35 Krzysztof Siuda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 luty 2019 15:08 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 luty 2019 11:28 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. środa, 13 marzec 2019 13:47 Karolina Koroch