Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Przepis na Opiekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Termin złożenia ofert: do dnia 23.12.2020 r. do godz. 10.30

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.12.2020 r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 06 2020 (225 KB)

 

 

 

pdf 2020 06 Ogłoszenia (225 KB)

document 2020 06 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1,00 MB)

document 2020 06 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1004 KB)

document 2020 06 załącznik nr 2 zakresy (999 KB)

document 2020 06 załącznik nr 3 warunki udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1002 KB)

document 2020 06 załącznik nr 4 doświadczenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1003 KB)

document 2020 06 załącznik nr 5 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (41 KB)

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i proktologii  na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia  23.12.2020 r. godz. 1230

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2023r

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.12.2020 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE 

  pdf ogł. o wyborze_04_2020 (210 KB)  

 

 

pdf Ogłoszenie 04 2020 (170 KB)

document 04 2020 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i proktologii (149 KB)

document 04 2020 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i proktologii (49 KB)

document 04 2020 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i proktologii (140 KB)

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Przepis na Opiekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Termin złożenia ofert: do dnia 04.08.2020r. do godz. 10.30 

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 04.08.2020r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.2190 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf 2020 05 ogłoszenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (225 KB)

document 2020 05 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1022 KB)

document 2020 05 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1001 KB)

document 2020 05 załącznik nr 2 warunki udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1000 KB)

document 2020 05 załącznik nr 3 doświadczenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1003 KB)

document 2020 05 załącznik nr 4 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (120 KB)

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 23.01.2020r.  29.01.2020r.      31.01.2020 do godz. 12.30

Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.01.2020r.   29.01.2020r.  31.01.2020r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.2190 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 01 2020 (165 KB)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

pdf 007 odpowiedzi bip (368 KB)

document 2020 01 zał 1 Formularz Ofertowy (2) 28 01 2019 (24 KB)

 

ZMIANA OGŁOSZENIA (2)

pdf Zmiana ogłoszenia(2) 01 2020 (203 KB)

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

pdf Zmiana ogłoszenia 01 2020 (202 KB)

 

pdf Ogłoszenie 01 2020 (181 KB)

document 2020 01 SWKO na świadczenia zdrowotne w zakresie badań rezonansu magnetycznego (220 KB)

document 2020 01 zał 1 Formularz Ofertowy (22 KB)

pdf 2020 01 zał 2 plan pomieszczeń (197 KB)

document 2020 01 zał 3 wzór dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie wizji lokalnej (15 KB)

document 2020 01 zał 4 umowa najmu wzór (28 KB)

document 2020 01 zał 5 umowa świad zdr wzór (40 KB)

document 2020 01 zał 6 umowa poufności (43 KB)

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Przepis na Opiekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Termin złożenia ofert: do dnia 07.02.2020 do godz. 10.30

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.02.2020r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.2190 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf Ogłoszenie Przepis na opiekę (225 KB)

document 2020 02 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1021 KB)

document 2020 02 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1001 KB)

document 2020 02 załącznik nr 2 warunki udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (999 KB)

document 2020 02 załącznik nr 3 oświadczenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (1001 KB)

document 2020 02 załącznik nr 4 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opiekę (118 KB)