Ogłoszenie o konkursie nr 2017/01

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i proktologii
na rzecz pacjentów
Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 28.02.2017 r. do godz. 12:30