Ogłoszenie o konkursie nr 2017/09

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań cytologicznych i histopatologicznych

Termin złożenia ofert: 18.12.2017 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2017/11

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 12.12.2017 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2017/12

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 12.12.2017 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2017/05

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Wykonywanie przez techników elektroradiologii badań rentgenowskich i tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Ogólna szacowana wartość zamówienia w okresie obowiązywania umowy wynosi: 4 432 500,00 zł

Termin złożenia ofert: 03.10.2017 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2017/08

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Szacowana wartość zamówienia w okresie 36 miesięcy wynosi 15.048.000,00 zł.

Termin złożenia ofert: 22.09.2017 r. do godz. 12:30