Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 21.10.2019r. do godz. 12.30

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.11.2019r. do 31.10.2022r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.10.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

  pdf [201912]ogłoszenie udzielanie świ zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (203 KB)

document [201912] SWKO udzielanie św zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (154 KB)

document [201912] formularz ofertowy zał 1 udzielanie świ zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (40 KB)

document [201912] wzór umowy zał 2 udzielanie świz zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (132 KB)

spreadsheet (201912) zał 3 wykaz personelu udzielanie świ zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (28 KB)

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarach zabezpieczenia powyżej 50 tys.świadczeniobiorców na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 29.11.2019r. do godz. 12.30

Umowa zostanie zawarta na okres od 09.12.2019r. do 30.06.2021r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 29.11.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf Ogł o wyborze 14 2019 2 (186 KB)

 

pdf Ogłoszenie 14 2019 (167 KB)

document 2019 14 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na o (144 KB)

document 2019 14 zał 1 formularz ofertowy (35 KB)

document 2019 14 zał 2 wzór umowy (135 KB)

pdf Zmiana 14 2019 (183 KB)

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elektromiograficznych na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz pacjentów kierowanych przez zewnętrzne podmioty lecznicze na podstawie odrębnie zawartych umów

Termin złożenia ofert: do dnia 30.12.2019r. do godz. 12.30 

Umowa zostanie zawarta na okres od 07.01.2020r. do 31.12.2021r.  

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30.12.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Ogłoszenie o wyborze 

pdf Ogłoszenie o wyborze 2019 16 (170 KB)

 

pdf Ogłoszenie 2019 16 (181 KB)

document SWKO 2019 16 w zakresie badań elektromiograficznych (123 KB)

document Formularz ofertowy 2019 16 w zakresie badań elektromiograficznych (50 KB)

document 2019 16 wzór umowy w zakresie badań elektromiograficznych (149 KB)

document 2019 16 wzór umowy w zakresie badań elektromiograficznych zmieniony (147 KB)

 

Ogłoszenie o konkursie nr 2018/01

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego

Termin złożenia ofert: 06.02.2018 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o konkursie nr 2018/02

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii

Termin złożenia ofert: 23.03.2018 r. do godz. 12:30