Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elektromiograficznych na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz pacjentów kierowanych przez zewnętrzne podmioty lecznicze na podstawie odrębnie zawartych umów

Termin złożenia ofert: do dnia 30.12.2019r. do godz. 12.30 

Umowa zostanie zawarta na okres od 07.01.2020r. do 31.12.2021r.  

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30.12.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Ogłoszenie o wyborze 

pdf Ogłoszenie o wyborze 2019 16 (170 KB)

 

pdf Ogłoszenie 2019 16 (181 KB)

document SWKO 2019 16 w zakresie badań elektromiograficznych (123 KB)

document Formularz ofertowy 2019 16 w zakresie badań elektromiograficznych (50 KB)

document 2019 16 wzór umowy w zakresie badań elektromiograficznych (149 KB)

document 2019 16 wzór umowy w zakresie badań elektromiograficznych zmieniony (147 KB)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 09:08 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 grudzień 2019 11:56 Aleksandra Olewnik