Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (leczenie szpitalne)na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 27.12.2019r. do godz. 12.30 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.12.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Ogłoszenie o wyborze

pdf Ogłoszenie o wyborze 15 2019 (177 KB)

 

Informacja o terminie ogłoszenia o wyborze(2)

pdf Informacja o zmianie terminu ogłoszenia o wyborze (2) 2019 15 (125 KB)

 

Informacja o terminie ogłoszenia o wyborze

pdf Informacja o terminie ogłoszenia o wyborze 2019 15 (150 KB)

 

pdf Ogloszenie 15 2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (181 KB)

document 2019 15 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (140 KB)

document 2019 15 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (41 KB)

document 2019 15 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (133 KB)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 17 grudzień 2019 14:22 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 grudzień 2019 11:40 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 styczeń 2020 13:53 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 styczeń 2020 14:14 Aleksandra Olewnik