Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenia banku krwi w imieniu i na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 06.12.2019r. do godz. 12.30    do dnia 13.12.2019 do godz. 12:30

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.12.2019r.  13.12.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 10 2019 (215 KB)

 

 

 

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA O WYBORZE

pdf 2019 10 Zmiana terminu ogłoszenia o wyborze (129 KB)

 

pdf 056 Konkurs laboratorium odpowiedzi (394 KB)

pdf Zmiana ogłoszenia 10 2019 (170 KB)

pdf 2019 10 ogłoszenie lab (168 KB)

document 2019 10 SWKO udzielenie zamówienia na diag laboratoryjna (247 KB)

document 2019 10 zał 1 formularz ofertowy lab (19 KB)

spreadsheet 2019 10 zał 2 Formularz asortymentowo cenowy (119 KB)

document 2019 10 zał 3 zasady prowadzenia banku krwi (16 KB)

document 2019 10 zał 4 plan pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu ul Lecznicza 6 (343 KB)

document 2019 10 zał 4 plan pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu ul Milionowa 14 (391 KB)

document 2019 10 zał 5 wzór dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie wizji lokalnej (15 KB)

document 2019 10 zał 6 wykaz badań alarmowych wyników badań (31 KB)

document 2019 10 zał 7 umowy najmu pomieszczeń Laboratorium (782 KB)

document 2019 10 zał 8 wzór umowy na świadczenia zdrowotne (42 KB)

document 2019 10 zał 8a Umowa o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych (45 KB)

document 2019 10 zał 8b upoważnienie (50 KB)

document 2019 10 zał 8c umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (486 KB)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 listopad 2019 14:53 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. środa, 04 grudzień 2019 08:44 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 grudzień 2019 14:26 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 11:26 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 styczeń 2020 12:15 Aleksandra Olewnik