Ogłoszenie o konkursie nr 05/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii onkologicznej na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do 25.03.2019 r. do godz. 12:30

Umowa zostanie zawarta na okres 01.04.2019r. - 31.03.2022r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 25.03.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w terminie do 31.03.2019r.

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 marzec 2019 13:03 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 marzec 2019 13:06 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2019 13:45 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2019 13:58 Aleksandra Olewnik