Ogłoszenie o konkursie nr 02/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa

Termin złożenia ofert: 15.02.2019 r. do godz. 10:30

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 15.02.2019r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w terminie do 28.02.2019r.

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 luty 2019 12:03 Anetta Rosiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 luty 2019 10:36 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 marzec 2019 12:08 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2019 13:59 Aleksandra Olewnik