Logo FU Logo RP Logo Łódzkie Promuje Logo EU
Projekt „Przepis na Opiekę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Ogłoszenie o konkursie nr 2019/01

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Przepis na Opiekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Termin złożenia ofert: 12.02.2019 r. do godz. 10:30 

Szacowana wartość zamówienia wynosi  w ramach którego przeprowadzane jest niniejsze postępowanie konkursowe, przekracza kwotę 50 tys. zł netto.

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.03.2019r. do 31.12.2020r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorem umowy i formularzem ofertowym można pobierać w sekretariacie oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl od dnia 04.02.2019 r.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 42 672 19 00

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.02.2019r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w terminie do 28.02.2019r.

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 t.j.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 04 luty 2019 14:23 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 luty 2019 14:56 Krzysztof Siuda
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 luty 2019 14:41 Krzysztof Siuda
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 luty 2019 14:43 Krzysztof Siuda
Artykuł został zmieniony. środa, 20 luty 2019 14:15 Anetta Rosiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 marzec 2019 12:03 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2019 13:59 Aleksandra Olewnik