Ogłoszenie o konkursie nr 2017/04

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego

Szacowana wartość zamówienia wynosi 860 400,00 zł.

Termin złożenia ofert: 28.04.2017 r. do godz. 12:30

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorem umowy i formularzem ofertowym można pobierać w sekretariacie oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl od dnia 20.04.2017 r.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 42 672 19 00

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 28.04.2017 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w terminie do 31.05.2017 r.

Informacje uzupełniające:

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2016r., poz.1638) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 20 kwiecień 2017 16:46 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 maj 2017 14:54 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 maj 2017 15:04 Aleksandra Olewnik