Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarach zabezpieczenia powyżej 50 tys.świadczeniobiorców na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 29.11.2019r. do godz. 12.30

Umowa zostanie zawarta na okres od 09.12.2019r. do 30.06.2021r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 29.11.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf Ogł o wyborze 14 2019 2 (186 KB)

 

pdf Ogłoszenie 14 2019 (167 KB)

document 2019 14 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na o (144 KB)

document 2019 14 zał 1 formularz ofertowy (35 KB)

document 2019 14 zał 2 wzór umowy (135 KB)

pdf Zmiana 14 2019 (183 KB)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 listopad 2019 10:38 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 grudzień 2019 15:08 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 grudzień 2019 14:32 Aleksandra Olewnik