Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 21.10.2019r. do godz. 12.30

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.11.2019r. do 31.10.2022r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.10.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

  pdf [201912]ogłoszenie udzielanie świ zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (203 KB)

document [201912] SWKO udzielanie św zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (154 KB)

document [201912] formularz ofertowy zał 1 udzielanie świ zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (40 KB)

document [201912] wzór umowy zał 2 udzielanie świz zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (132 KB)

spreadsheet (201912) zał 3 wykaz personelu udzielanie świ zdr w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(2) (28 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 październik 2019 10:02 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 październik 2019 10:02 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 październik 2019 15:04 Aleksandra Olewnik