ODWOŁANIE ogłoszenia o konkursie nr 11/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

ODWOŁANIE postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii ogłoszonego w dniu 4 października 2019r. 

pdf [201911]Odwołanie konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (165 KB)

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 11.10.2019r. do godz. 12.30

Umowa zostanie zawarta na okres od 21.10.2019r. do 20.10.2022r.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 11.10.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 04 październik 2019 14:13 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 październik 2019 14:18 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 październik 2019 14:22 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 październik 2019 14:30 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 październik 2019 14:31 Aleksandra Olewnik