Ogłoszenie o konkursie nr 09/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii oraz endoskopii na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 

Termin złożenia ofert: do dnia 21.06.2019r. do godz. 12.30 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.07.2019r. do 30.06.2022r.  

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.06.2019r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 14 czerwiec 2019 12:58 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 czerwiec 2019 13:01 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 czerwiec 2019 13:02 Aleksandra Olewnik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 czerwiec 2019 12:04 Anetta Rosiak