Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Centrum.

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
nabór na stanowisko:

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

Termin złożenia ofert: 09.12.2019 r. godz. 14:00

Logo FU Logo RP Logo Łódzkie Promuje Logo EU
Projekt „Przepis na Opiekę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.
Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
nabór na stanowisko:

Osoba prowadząca zajęcia edukacyjne

Termin złożenia ofert: 14.03.2019 r. do godz. 10:00

Logo FU Logo RP Logo Łódzkie Promuje Logo EU
Projekt „Przepis na Opiekę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.
Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
nabór na stanowisko:

Fizjoterapeuta

Termin złożenia ofert: 21.02.2019 r. do godz. 10:00

Logo FU Logo RP Logo Łódzkie Promuje Logo EU
Projekt „Przepis na Opiekę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.
Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
nabór na stanowisko:

Pielęgniarka Koordynująca

Termin złożenia ofert: 21.02.2019 r. godz. 10:00