Logo FU Logo RP Logo Łódzkie Promuje Logo EU
Projekt „Przepis na Opiekę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.
Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
nabór na stanowisko:

Osoba prowadząca zajęcia edukacyjne

Termin złożenia ofert: 14.03.2019 r. do godz. 10:00

Informacje szczegółowe

Nabór na stanowisko:
Osoba prowadząca zajęcia edukacyjne
Miejsce i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne” - w Sekretariacie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w terminie do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 10.00 lub przesłanie pocztą na adres: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, 93-113 Łódź, ul. Milionowa 14 (decyduje data wpływu do MCM w Łodzi).
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Monika Rydzewska
tel.: 042 676-17-74
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 luty 2019 13:47 Krzysztof Siuda
Artykuł został zmieniony. środa, 06 marzec 2019 11:49 Krzysztof Siuda