Ogłoszenie postępowania przetargowego

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie na:

Dzierżawę powierzchni ścian w celu zainstalowania systemu płatnej telewizji szpitalnej (STS) w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji: ul. Przyrodnicza 7/9

Termin złożenia ofert: 16.11.2018 r. do godz. 10:00

Oględzin miejsca przeznaczonego na system telewizji szpitalnej można dokonywać w dni robocze w godz. 8.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Centrum tel. 42 676 18 00

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorem umowy i formularzem ofertowym można pobierać w sekretariacie oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.11.2018 r. o godz. 10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 20

Informacje uzupełniające:

Charakter wiążący dla uczestników postępowania ma REGULAMIN postępowania przetargowego w zakresie dysponowania aktywami trwałymi, z którym można się zapoznać na stronie internetowej oraz w siedzibie MCM im. Jonschera w Łodzi.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 09.11.2018r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 listopad 2018 14:34 Jacek Denuszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 listopad 2018 13:42 Jacek Denuszek