Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 33,00 m2 znajdujących się na I piętrze Przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 23.04.2019 r. do godz. 10:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 136,00 m2 znajdujących się w piwnicy Przychodni Lecznicza przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 09.09.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 09.10.2019 r. do godz. 10:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 33,0 m2 znajdujących się na I piętrze Pawilonu A Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14

Termin złożenia ofert: 23.01.2018 r. do godz. 12:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 105,00 m2 znajdujących się na parterze przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 18.05.2018 r. do godz. 12:00