Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 33,00 m2 znajdujących się na I piętrze Przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 23.04.2019 r. do godz. 10:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 33,0 m2 znajdujących się na I piętrze Pawilonu A Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14

Termin złożenia ofert: 23.01.2018 r. do godz. 12:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 105,00 m2 znajdujących się na parterze przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 18.05.2018 r. do godz. 12:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 34,00 m2 znajdujących się na II piętrze Przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 02.10.2018 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie postępowania przetargowego

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie na:

Dzierżawę powierzchni ścian w celu zainstalowania systemu płatnej telewizji szpitalnej (STS) w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji: ul. Przyrodnicza 7/9

Termin złożenia ofert: 16.11.2018 r. do godz. 10:00